přěvoryšě | StčS |

přěvoryšě, přěvořišě, / přěvora, -y f.; k přěvor

1. (čeho [kláštera]) převorka, zástupkyně abatyše: mezi námi…a mezi zákonními a nábožnými pannami abatyší, převořiší (-šii ed.) i konventem kláštera sv. Jiří ListářZbrasl 233 (1418); ani převoryše neb abbatyše…nad jinými jeptiškami vládnouti nemají ArchČ 3,432 (1435); Kunka převora téhož kláštera ArchČ 5,525 (1477); Jakub…probošt, Jitka mistra, Anna převoryše…, vešken konvent kláštera v Lúňovicích ArchČ 37,881 (1461)

2. (čeho [kláštera]) převorka, představená konventu: Vracka převora CJM 4/1,166 (1378); prodal nábožným převoře a konventu sv. Anny ArchČ 26,137 (1408); Dorota…, v ta doby staršie a převoryše…i vešken konvent kláštera od sv. Anny ArchČ 28,188 (1428); mniška preorzissa kláštera ratibořského PrávoOpav 1,44 (1446); Kateřina převora a konvent kláštera dalešického pohoníme Markvarta Talafusa z Říčan Půh 7,72 (1493)

Sr. opaticě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).