přědevzatý | StčS |

přěd(e)vzatý přědevzatý, přědvzatý adj.; k vzieti

vpředu jmenovaný, dříve řečený: hodně o něm [zákonu] řečeno jest slovo przedwzaté LyraMat 4a assumptum; jenž [sýr] v osobě Jobově v svrchu pṙżedewzatem textu rozpráv, řka… BechNeub 33a ║ potom aby na počátku čtenie, Janovým przedewzatim narozením,…psal by [sv. Lukáš] ProlBiblL 165b (1 k L: napřed vzatým BiblKoř) nativitate praesumpta předpověděným

Sr. přědečtený, přědeslaný 2, nahořě jmenovaný. – Sr. praecapio…przedewzyti, napřed popadnúti VodňLact ee5a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).