přědeslaný | StčS | MSS |

přědeslaný adj.; k přědeslati

1. napřed (časově dříve) poslaný: rozprávěje [evangelista] przedeſlaneho Jana, syna Zachariášova ProlBiblL 165a (k Mc) praedestinatum; ardore fraterne caritatis previo (premisso przedeslanu gl.) SSL (Třeboň, SA C 6,134b); filiali obediencia cordintime pretuita (previsa gl.) cum amore (przyedeslanim poselstvím láskú srdečnú gl.) t. (List Třeboň, SA C 6,135a)

2. [v textu] výše uvedený, vpředu napsaný: v kněhách Skutkóv apoštolských v sedméj kapitole po sloviech przedeſlanych die svatý Štěpán LyraMat 4b praemissa

3. relig. („k spaseňú“ ap.) předurčený (predestinovaný) k životu věčnému: v němžto [pekle] sú byly dušě prziedeſlanych až do vstúpenie Krista do pekla ComestC 312a; qui erant predestinati pržedeſlani ad vitam eternam RokMakMuz 361a zpodst.: przedeſlany muož býti zatracen LyraMat 155b praedestinatus; smrt Kristova nižádnému neprospěla k spasení, jediné těm, jimžto božské předvěděnie zpuosobilo k věčnému životu, totiž przedeſlanym HusSvátB 169a; jenž [církev] jest všecko množstvie k spasení przedeſlanych AktaKost 27b. – Sr. přědeslati 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědeslaný adj. předem určený, předurčený
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).