přěděsiti | StčS | MSS |

přěděsiti, -šu, -sí pf. (ipf. přěděsovati, -uju, -uje); k děsiti

koho (vy)strašit, přestrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu; [hrůzou] ohromit: ženy jedny z našich prziedieſily sú ny [vyprávěním o vidění anděla] EvZimn 24a (L 24,22: v. ostrašiti) terruerunt; chtě je [české pány císař] przedyeſſyty…, kázal mnoho prken přinésti, jako by jim hlavy dolóv chtěl strhovati PulkB 145; slovo božie…tiem jest velmi hrozný [meč], nebo je velmi prziedieſuge PříbrZamP 302b; stupefecerunt prziedieſili VýklKruml 143b (Is 21,4: tmy sú mě přežesily BiblOl, zastrašily sú ~Pad, přestrašily ~Praž); attoniti, id est stupefacti otrápeni jsúce vel prziedieſſeni t. 180b (Ez 26,16: ohromeni jsúc tvým přerychlým padením BiblOl, otrápeni jsúce ~Pad); pakli ho chtěla která zvěř na poušti przedieſyti PasKal G14b (přěžěsiti ~MuzA) ○ přěděsovánie n.: hrozná hromobitie, to je nevýmluvné od boha súdce przedieſowanie PříbrZamP 309b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěděsiti, -šu, -síš dok. poděsit, postrašit, přestrašit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).