přěbohatý | StčS |

přěbohatý adj.; k bohatý

ot čeho, v čem [cenném] přebohatý, nadmíru bohatý čím, oplývající nadmíru velkým bohatstvím čeho: již mi jest prziebuohate poklady ukázal PasMuzA 104, pod. PulkB 54 ditissimis; tak bohatá paní, od všelikého zbožie prebohata BawJetř 1085; vzbohať jeho [krále] tvá przyebuohata pravicě ŘádKorA 41b praedives; město…prziebohatee v střiebřě a v zlatě BiblDrážď 1 Mach 6,1 (hojné ~Pad) copiosam; Mikuláš a jiní mnozí svatí przyebohaty byli ŠtítSvátA 198b; Pán všemohúcí, vševědúcí, předobrotivý, pṙebohaty HusSvátA 488b; o kupciech lakomých a o paních przebohatych ChelčKap 257b; jemu těch [darů] třeba nenie, neb jest przebohaty PasKal A3b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).