přěčistý | StčS | MSS |

přěčistý adj.; k čistý

1. přečistý, mimořádně čistý, jsoucí bez jakékoli špíny; [o vodě] průzračný: [Ježíš] káza svým slovem zjista, aby stala v něm [rybníce voda] przeczyſta LegDětB clara; vybra [David] z bystřiny pět kamenóv prziecziſtich ComestC 146a limpidissimos; když bych byl omyt…vodami, že by sě sktvěle moji rucě przecżiſtie BiblOl Job 9,30 (najčistčie ~Praž) mundissimae; Przieczziſte a najlepšie zrcadlo položeno buď mezi zástupem a mezi zdí GestaB 6b ║ tělce [novorozeného Ježíška] prziecziſte bieše ode všeho hnisu i nečistoty VítBrig 106b prosté všeho hnisu; na miestě przeczyſtem…zmisati nechá [kněz popel] BiblOl Lv 6,11 (bibl.) mundissimo tj. rituálně zcela čistém

2. velmi čistý, neobsahující příměsi; [o zlatě ap.] ryzí: obloži ji [skříň] zlatem przecżiſtym zevnitř i zevna BiblOl Ex 37,1 (ryzím ~Praž) purissimo, pod. ComestC 70a mundissimo; ať ofěrují tobě [Bohu] oleje olivového przeczyſteho BiblOl Lv 24,2 (najčistčieho ~Praž); dvě stě ščítóv pozlacených a položených przeczzyſtym zlatem t. 3 Rg 10,16 (z zlata čistého ~Pad, z púhlého ~Praž); krev hroznovú pili by prziecziſſtu ŽaltWittb 212b (Dt 32,14: najšlechetnějšú ~Klem, nejušlechtilejší BiblLit) meracissimum; drahý kámen prziecziſty a světlé barvy a beze všie poskvrny MatHom 229; perlucidum przecziſte [sklo] MamKapR 167a (Ap 21,21: v. prozřělý 1); budú kralovati [věřící] v městě z zlata přečisteho AktaBratr 1,158b (fig.)

3. bezvadný, velmi dokonalý; [o cenné věci] nádherný: dědina má przecziſta jest ŽaltPod 15,6 (přějasna ~Klem, světlé BiblPad, přěšlechetna ŽaltWittb, přeslavnéť BiblPraž) praeclara; na sviecnu przeczyſtem položeny budú [oleje] BiblOl Lv 24,4 mundissimo; kalich tvój zapojijící a przyecziſty ModlMil 117b (v. nasytiti 6), pod. BiblPad Ps 22,5 (přěsvětlá ŽaltWittb, přěkrásná ~Klem, převelmi slavný BiblPraž); <okolo> Damašku jest velmi mnoho sadóv prziecziſtych i zahrad CestKabK 10b; jasno przecziſte bylo t. 24b; pás stříbrný a měšec przecziſty HynRozpr 226b ║ pokrm przecziſti bral jest [Ježíš] s prsí panenských KancVyš 137b nejdokonalejší

4. [zvl. o osobě n. jejím životě] bezúhonný, náboženskomravně čistý (neporušený): svatý Eusebius przieczyſteho života byl PasMuzA 388 virgo; ot smrtedlné matky pošel, avšak nade vše lidi prziecziſti KristA 21a; prvý a prziecziſty jest užitek člověka toho JeronM 22b purissimi mimořádně poctivý; lid przyeczyſty velikú hrdostí aby sobě zvolil AlbRájA 47b; Syn boží o čistotě bieše kázanie učinil, protož někteří…nesiechu k němu dietky prziecziſte MatHom 302; aby…jako jedna věc byl s ním [s Bohem člověk] rozplutím przieczyſtu (m. -ſte) milostí ŠtítVyš 95a nejčistší; ó, przecziſty biskupe HymnUKA 73b praeclare

5. relig. [zvl. o P. Marii] přečistý, neposkvrněný, zcela nedotčený (pohlavním stykem): ó, přědóstojná przieczyſta…Maria PasMuzA 48; Maria matka, ty panno przecziſta Pís Třeboň, SA A 4,407a; matko božie přěsvatá, svého života przyeczyſta ModlMil 151a; Ježíši, děťátko v těle počaté, v životě své matky panny przeċiſte KancJist 67

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěčistúcí, přěčistý adj. přečistý, velmi čistý, beze vší poskvrny; (čeho) prostý čeho, zbavený čeho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).