pás | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pás, -a/-u m., pozd. též pas, -a/-u (zvl. sub 2)

1. pás, opasek, pruh z pevného materiálu sloužící ke stažení oděvu a k připevnění potřebných předmětů (tobolky, zbraně ap.): paſ o dvú zubú Hymn Muz XIV D 13,166b (pas ovce, t. řemeny ~UKA 78a; kalk) strophium bidentis; pas bedr EvOl 95Ab (Is 11,5: v. opásanie 1); ty s [tj. poustevna] smilným ledvím stkvúcie čistoty paſvow davatel OtcB 103a cingulum; stahováše sě [kněz] paſem obšírným ComestC 76a; zatknuv [hradní pán] klíče za pas TristB 182a; neroďte jmieti…peněz u vašich paſſow ani tobolky na cěstě BiblOl Mt 10,9 (u vašich paſſiech Mat) in zonis; ano mu [kazateli] deščky slonové visie u paſſu na hedvábných šnórkách OrlojK 400; osiehne [„vlk břišný“] člověka vókol jako pas LékRhaz 143; rytíř na to jest pás vzal a mečem sě opásal ListářRožmb 1,33 (1421); pás střiebrný pozlatitý se zvonci ArchČ 26,412 (1426); paſy nebo zápony a jiné přístroje pyšné [ženské] ChelčPost 175a; pas mievá deset želézek a nákončie a přazku a ozub RokLukA 263a; za pas provázek BiblPraž Is 3,24 (miesto pásce ~Lit, miesto tětivky ~Drážď, za pásek MamKapR); balteus rytieřský pas SlovKlem 32a; ku pokoře jíti bos bez paſu TovačA 72b smrt (jako) za pásem [mít ap.] smrt v bezprostřední blízkosti (jako za pasem): každý k smrti hotov bieše, jako za paſem ji jmějieše BawArn 2294 gewis het den tot; smrti čekáchu, tak jakž za paſem bieše t. 3765 den [tot] sahen sie vor yn; smrt má [snící] za paſem BřezSnářM 107b pro foribus; tvój mladý věk velmi krátký jest a smrt vždycky jako za paſem nosíš HynCtnost 45a. – Sr. nepřěpásaný, opasek

2. jen v předl. pádu pas, místo přepásávání na těle n. na šatech: ta zvěř od paſa nahoru člověčí postavu jmějieše PasMuzA 88; jima ta řěka ledva do paſa bieše OtcB 13a ad latera; otevřěny [šaty] napřěd i nazad až do paſſu ŘádKorA 53a ad corrigiam; mají tu [ženu] za najslavnější, kteráž jest od paſſa až doluov najširší CestMil 26b a cingulo; kadeře do paſuow ŽídSpráv 78; premy perlové okolo vobojka až do pasu ListářPlz 2,403 (1499) ║ potka se [Jakub]…s anjelem a ihned se s ním chyti za paſa RokPostB 611 hned se s ním pustil do křížku za pasy n. za pasa choditi (jíti, lomoziti sě) s kým (čím) zápasit, potýkat se: ktož sě za paſſy lomozí s nahým, rúchem jsa obtiežen, spěšnějie na zemi padne JeronM 17b luctatur; Jakub nechodil za paſi s andělem rukama, ale modlitbú svú ComestC 40a; chce s ním za paſſy jíti BawJetř 742; běhati, skákati i za paſy choditi TristS 169b; reluctari odbojovati vel za paſa jíti SlovOstřS 146; interluctari za paſa choditi t. 138; qui pronunc cum diabolo pugnant a jako za paſy chodie RokMakMuz 353b; palare za paſſi choditi, inde palestra, luctacio SlovKlem 19b fig. o bolesti ap.: nemoc, bolest za paſy s nimi choditi [počne] BechNeub 21a; túženie se mnú pro ni [milou] za paſy <chodí> HynMilov 67a za pasy n. za pasa choźenie zápasení, zápas: o za paſſa chození Jakuba s andělem ComestC 39b de lucta; o vraždě, bití a za paſa chození BřezSnářM 27b; gigna…za paſi chozenie SlovOstřS 82; lucta, luctacio za paſſy chodenie t. 91

3. pruh tkaniny n. kůže obepínající tělo od pasu po stehna: Jan jmějieše…pas kožený na svých ledvích EvZimn 1a (Mt 3,4: paas kožěný BiblDrážď, provaz vlásený EvOl) zonam; opásal se [muž] po ledvích paſem kožešným BřezSvět 57a; pas, jímž ten nemocný [kýlou] ústavně se opasovati má, má býti řemen široký a ten má tak býti připásán, aby všecko břicho pozdviženo bylo zhuoru LékRhaz 151; ku paſu žíněnému BiblPraž Is 22,12 (v. oděnie 2); připrav jemu paſs s miečem [proti kýle] LékChir 287b p. pás dolní (spodní, ledvinný n. hacný) spodní oděv dolní části trupu („hácě“): dolní paſs lněný BiblDrážď Jr 13,1 (pas zpodní ~Pad) lumbare; dámť hacný paſſ MastDrk 139 (v. onucě); aby vzal svój ledvinný pas a skryl jej ComestC 201a (sr. Jr 13,4); renale hacný pas SlovOstřS 107

4. (jaký) pruh tkaniny (obdélníkový šátek) k ovinutí něčeho: fascia…kolébkový pas neb pásmička SlovOstřS 79 (v. ocecek); toreuma…dietětí pas t. 116 (v. nežtovicě 1); instita umrlčí pas SlovKlem 56b (totenbant DiefGlos 302) umrlčí plátno („příkrov“). – Sr. plena, loktušě

5. popruh, řemen, zvl. obepínající tažné zvíře (jako součást postroje): loro…, id est cingulo tuo paſem tvým VýklKruml 102b (Job 39,10: zdali pojmeš v udidla jednorožcě k své rolí BiblOl); uzdáři mají prodávati tlumočnie pasy ArchČ 14,438 (1425); nemá žádný dělati…pasuov, krikového řemení t. 447 (1445; v. napínací)

Též jm. osob. (UrbEml 155, 1406). – Sr. pásec

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pás m. pás: jíti za pasy zápasit; opasek s penězi
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pás m. = opasek s penězi; — za pasy jíti = zápasiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).