oves | StčS |

oves, ovsa/-u m.

1. oves, obilnina pěstovaná zvl. pro krmení koní: ordia sit ječmen, oweſſ avena vocatur KlarBohE 303 (De frumentis); Jiljieš oweſſ požal CisMuz; avena est genus herbe…Wowes VodňLact ll2b; ║ danctus…vulgariter oweſſ, in teutonico hundes tille Rostl UK XI E 5,6a ovsík, nešlechtěný oves (n. oves hluchý ?); jestliže by ten trh šel o ovsy, lesy a pustotiny ArchČ 10,24 (1479) ovesná pole

2. oves, zrní ovsa: jeden [korec] pšenicě, druhý owſa dáti knězi svému DalC 45,6 habirn; všem koňóm i strážným…owſa a ztravy dosti přichystáno jest CestMil 69a de annona; s každého lánu puol druhého strycha rži a tolikéž ječmene a tři strychy ovsa…nám [pánům poddaní]…dávati dlužni budú CJM 4/1,302 (1409) avenae; ovsa polesnieho nedadie [Pláničtí] CJM 4/1,50 (1418); aby dával [Řehoř jako desátek] každý rok kbelec ječmene a kbelec ovsa ListářPlz 1,432 (1449); posvěcují [kněží] pokrmuov,…slanin,…ovsa, vody ChelčSíť 203a; ovsa puol čtvrtá sta čebruov ArchČ 7,381 (1469)

3. jm. osob.: Johannes Owess TomekMíst 2,160 (1383); jenž [mlýn] slově Ovsuov ArchČ 9,385 (1457)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).