otstáti | StčS |

otstáti, -stoju, -stojí ipf.; k státi

být vzdálen, být daleko: jelikož otſtogi vzchod ot západa, tak daleky učinil [Bůh] zlosti naše ot nás ŽaltKlem 102,12 (stojí BiblOl, dalek ŽaltWittb, BiblDrážď, pod. ŽaltPod, ~Kap, daleko jest BiblLit, vzdálen jest ~Pad, ~Praž) quantum distat

Srov. stsl. otъstojati. – Za lat. distare stč. též ot sebe státi (SlovKlem 12b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).