otreptati | StčS |

otreptati, -pcu, -pce pf. (ipf. otreptávati); k reptati

1. (proti čemu [hanění, příkazu ap.]) odpovědět reptáním, hubováním, projevy nesouhlasu (na něco): kterýžto neodmlouvá ani odrepce proti lání, hanění, rouhání JakPost 56b; což pán rozkáže, neodmluvíť, neodrepcze [otrok], než vše učiní RokLukA 184b; byť babě jediné protivné slovce řekl, uzřel by, strpěla liť by a neodreptala liť by RokPostA 287b neodsekla by, nevzepřela by se; reptáchu mistři a zákonníci [proti Ježíšovi]…, a nečte se, by Zacheus zase odreptal RokPostB 547; obmurmurare odreptati SlovKlem 18b

2. expr. co [modlitbu ap.] odbreptat, oddrmolit, s chvatem a nepečlivou výslovností odříkat: toliko když odvrkají neb odrepcy [řeholníci] svá ustanovenie KorTrak g8a; odbude toho [posledního pomazání kněz] a odrepce, boje se, aby jeho…nenakazil svú nemocí TovHád 99a

Ad 1: za lat. obmurmurare stč. též obvrtlati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).