otpostiti sě | StčS |

otpostiti sě, -šču, -stí pf.; k postiti sě

vykonat půst, zhostit se půstu: když sě náš spasitel Ježíš otpoſtil,…zachtělo sě jemu potom jiesti KristA 33b; puost ukrutný přijal, Odpoſtyw se [Kristus na poušti] přemohl diábla KancJist 79

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).