otkúpiti | StčS | MSS |

otkúpiti, -ṕu, -pí pf.; k kúpiti

1. co [majetek] (ot koho čím, v čem) odkoupit, koupit, koupí získat (za něco); [původně svůj majetek] (dokdy) odkoupit zpět: já…slibuji pod pokutú svrchupsanú odkupyty ten plat AktaKons 5,422 (1407); neb jest mi [Margretě] týž Václav Tluxa těch svrchupsaných dvadceti kop platu komornieho dvěma stem kop gr. penězi hotovými splatil a odkúpil ArchČ 28,191 (1430); chtěje [Jan z Rožmberka] vsi a sbožie svrchupsaná ode mne [Jetřicha z Janovic]…zase v týchž pěti stech kopách gr. peněz…dobrých odkúpiti DluhRožmb 23 (1457); aniž bude moci odkoupiti od něho [Špetly z Prudic kníže Jindřich] ani od dědicuov jeho toho zboží do čtyř let pořád zběhlých ArchČ 5,565 (1497)

2. jur. co [jiný plat] (kde komu [nabyvateli]) koupit náhradou, koupí získat jako náhradní plat (pro někoho): slíbili sú za nás [držitele Žlutic konšelé] platiti pět kop grošóv úroka ročnieho…, dokudž bychme my…neodkúpili jiných pěti kop v míli nebo najdále ve dvú od Žlutic kaplanovi oltáře svrchupsaného ArchČ 6,30 (1414); když bych otkúpil dobře osedlý plat, tehdy kněz opat a jeho konvent…mají ten plat přijíti a mně mého postúpiti ArchČ 15,293 (1419); miesto té kopy platu, kteráž jest ve vsi svrchupsané, jinú odkúpiti vuokol Plzně v pól druhé míli ListářPlz 1,401 (1444); doniž bychom jim [Plzeňští děkanovi a kapitule] …jinde…tolikéž platu ročnieho dědičného a věčného…neodkúpili ListářPlz 2,58 (1460)

3. jur. co [majetek] (u koho, ot čeho, z čeho, kde komu [majiteli]) odkoupit, koupí zcizit: že odkúpil [pohnaný] základ mój u Jana Mazance Půh 1,131 (1405); že mi jest odkúpil [pohnaný] mé pravé dědictví tu v Senici Půh 1,282 (1408); s mlýnem…i s tymi kúty, jenž někdy od Hlčína odkupeny PrávOpav 2,21 (1431); že z těch patnádcti k. gr. platu ročnieho a věčného věnné zástavy…dvě kopě gr. …odkúpil jest a splatil [zlatník Michal] ArchČ 26,179 (1445) koupil; proti tomu jest Křišťan nic neprovedl, by ten plat byl odkúpen nebo jinam převeden ArchČ 37,446 (1456)

4. jur. co, čeho [zástavy, podílu ap.] koho (akuz.), komu [majiteli] odprodat, prodáním zcizit něco někomu, připravit o něco někoho prodejem: že mě a mú sestru odkúpil [pohnaný] mého základu v Strabenicích Půh 1,341 (1409); že mi odkúpil [pohnaný] mého dědictví Půh 2,411 (1413); toho mně zástavu odkúpil [pohnaný] Půh 6,287 (1492). Jen Půh

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otkúpiti, -p’u, -píš dok. odkoupit, koupit nazpět; otkúpitivykoupit se, zprostit se, osvobodit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).