otjiesti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otjiesti, -jiem, -jie pf.; k jiesti

odbýt si jedení, zvl. dojíst: jal sě s nie [radlice] jiesti…, a když pak otgedl Přemysl, vsedl jest na kóň PulkB 6 (pojedl ~N) postquam comedisset; když ti mnišie odgedie, tehda ta almužna jest hotova CestMandA 202a; ║ pán přijev s lovu, večeři již odjedl,…šel spat HynRozpr 125b enpfangenn snědl

O omezení na konstrukce s dějem dovršeným před jiným dějem v. I. Němec, LF 103, 1980, 227

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otjiesti, -jiem, -jieš dok. pojíst, dojíst
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otjiesti dok. = pojísti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).