othroziti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

othroziti, -žu, -zí pf. (ipf. othrožovati); k hróza, hroziti

1. koho ot koho (čím) strachem n. něčím děsivým odpudit, odvrátit: aniž jich [nepřátel] to od tebe odhrozilo, že jsú…všickni zasě na zemi padli MatHom 382 a te absterruit; nás někdy malá věc odtáhne od něho [Boha] neb odhrozij ŠtítSvátA 58b; nedadúc sě [sv. Háta] ani smrtí od milého odhrozzyty ŠtítSvátA 227a

2. koho (ot čeho [děje], aby…čím) odstrašit někoho (od něčeho), nahnáním strachu někomu zabránit mu v něčem (aby ne…): že ho [soupeře] nerodil ubezpečiti života, že jej odhrozil od práva RožmbA 68; nemóže jie [vdovy] odhrozyti, aby od hrobu chtěla, ani búře…, ani hróza krutá BawEzop 2390; žádný mne neodhrozi, bych o to [o svém osudu] nemluvil TkadlA 8b; Adamek odhrozil mne pravú hrózú, že jsem toho [dvoru] nemohl prodati Půh 1,147 (1406); aby lidé jiní [než kněží] nedali sebe kletbami křivými od pravdy božie odhroziti HusBludM 208b; nepobiehajíce [kazatelé] od pravdy pro strach, jímž svatokupci chtie každého…od božieho slova odhroziti HusPostH 144b; buduť (-dúť ed.) sě bezpráví brániti…, příměřímť se svých nepřátel odhroziti nedám ListářRožmb 4,66 (1449); biči je [propuštěné zajatce biřici] odhrozili, aby před rathúzem nestáli LetKřižA 46 ed.; ║ jeho [Jidášovo] nemilosrdné srdce chtěl jsi odhrozyty MatHom 382 varovat; nebudú chtíti [za války] listu obnovovati…, ani na lání ani hanění tbáti a bohatí někdy se odhrozy TovačA 53a dají se odstrašit. Srov. otstrašiti

3. odpovědět někomu hrozbou, vyhrožováním: jemuž [Kristovi] když sú láli, neodlál jest, ani othrozyl jest PříbrZamM 87a

Ad 2: stč. othroziti též za lat. deterrere (OtcB 162b), absterrere (SlovOstřS 122)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


othroziti, -žu, -zíš dok. odstrašit; othrozitivysvobodit se hrožením
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


othroziti dok. = hrozbami zapuditi, odstrašiti; — othroziti= hrožením se vybaviti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).