othněvati sě | StčS | MSS |

othněvati sě, -aju, -á pf.; k hněvati sě

1. (na co) přestat se hněvat; bez předm. usmířit se: odhniewal se jest hospodin na zemi BiblCard 2 Rg 21,14 (~Ol, ~Lit, slitoval se…nad zemí a již odhniewal se potom ~Praž, smiloval sě jest ~Pad) repropitiatus est; často se rozhněvá a skóro odhniewa Hvězd 17b

2. koho (gen.) hněvem se zbavit někoho: aby jí [své ženy nerudný muž] na ten čas prázden byl, aby se jí odhniewal HynRozpr 214a. – Srov. othněvati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


othněvati, -aju, -áš dok. hněvem odpudit; othněvati sě přestat se hněvat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).