otchylovati | StčS | MSS |

otchylovati, otchyľovati, -uju, -uje ipf. (pf. otchýliti)

1. co odvracet, odchylovat stranou: kto odchyluge ucho své BiblLit Pr 28,9 (var. v. otchýliti 2) declinat (v obraze); ║ aby práva božieho neotchylowali ot srdcě svého BiblOl 2 Mach 2,3 (neuchylovali ~Lit, neotmietali ~Pad, aby nepohnuli se srdcem svým od zákona ~Praž) ne…amoverent (fig.) neodvrhovali, nevzdalovali

2. co ot čeho odnímat, zcizovat něčemu: nemá [král] od koruny odchilowati zbožie a práv království svrchu připsaných MajCarA 19 de non alienandis bonis

3. koho ot čeho odklánět, odvracet, odvádět: jenž [nezřízená žádost] člověka odchyluge od dobré věci HusDcerkaM 208a; ║ ani sobě otchilig ot slóv mých úst BiblDrážď Pr 4,5 (ani sebe otchyluy ~Ol, uchyluj ~Lit, ani uchyluj sě ~Pad, ~Praž) neque declines neodchyluj se

4. co [obtížného] (ot koho) snímat něco (s někoho), zbavovat něčeho (někoho): proč neotchiliuges zlosti mé? ŽaltKlem 153a (Job 7,21: neodlúčíš ~Pod, neotneseš BiblOl, ~Lit, neotejmeš ~Pad, ~Praž) non aufers; to obé [hřích a trest za něj] bóh od nás skrze póst svatý odchylyge ŠtítSvátA 207b

Ad 2: za lat. alienare stč. též otdělovati. – Ad 4: za lat. auferre stč. též zbavovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otchylovati, -uju, -uješ ned. (co, koho od čeho) odvracet; odchylovat stranou; odvádět; odnímat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).