otbojovati | StčS | MSS |

otbojovati, -uju, -uje ipf.; k otboj

1. (čemu, že by) protivit se, vzdorovat, klást odpor, zvl. použitím zbraně (něčemu, aby…): aby byl [král] na snuzenie odboyugyczych a pohanských národóv ŘádKorA 46b ad opprimendas rebelles…nationes; vizi zákon jiný v údech mých, odboyugicy zákonu mysli mé HusSvátA 486b (R 7,23 repugnantem: jenž se protiví zákonu BiblLit, ~Pad, jenž jest odporen zákonu ~Praž); byť z tohoto světa bylo královstvie mé, sluhy mé jistěť by odboyowali, žeť bych nebyl dán židuom KancJist 146 (J 18,36 decertarent: var. v. obrániti 1); reluctari odboyowati vel za pasa jíti SlovOstřS 146; repugnare odboiowati vel odpieraci SlovOstřS 147; obniti otboiowati SlovKlem 18b; ║ čímž budeš statečnějie bojovati a od sebe ďábly otboyowati, tiem… PříbrZamA 52b (odbíjeti ~M, ~P) odrážet

2. (proti komu [vládci]) vést odbojnou válku, odboj n. povstání: otbogigiezie Židy, točíš protivné, mistrovo Rufa vojsko bojuje přěmohlo ComestC 231a rebellantes Iudaeos; Odboiowal jest [Ezechiáš] také proti králi assyrskému a neslúžil jest jemu BiblPad 4 Rg 18,7 (~Kladr, bránil sě jest ~Ol, ~Lit, zprotivil se jest králi ~Card, pod. ~Praž) rebellavit…contra regem; ║ debellare odboyowati SlovOstřS 129 dobojovat (?)

3. jur. proti čemu [právu] neoprávněně se vzpírat, bránit úřednímu výkonu: ktož proti práva obyčeji odboyuge neb odhoní právo DubE 96b (odbíjejí ~A, ~B, ~D)

Srov. otbíjěti

Ad 1: za lat. reluctari stč. též brániti sě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otbojovati, -uju, -uješ ned. klást odpor, protivit se, vzdorovat; činit odboj, vzpouru, rebelovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).