otživiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otživiti, -v́u, -ví pf.; k živiti

koho/co oživit, vzkřísit, navrátit k životu: člověk ho [zkřehlého hada] vzém hi otsiwi LegJidD 2b 22; ║ hospodine, když tak živo jest býti a v takých život duchu mého, potreskceš mne a odzywyſſ mě ŽaltPod 125b (Is 38,16: obživíš ~Wittb a ost., oživíš BiblDrážď, Pror; fig.) vivificabis zachováš při životě; máš ženu, třěbať je viece dělati, aby ji mohl odziwiti OtcB 74a (var. v. obživiti 4) enutrire obživit, uživit

Za lat. vivificare stč. též usdraviti, vzkřiesiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otživiti, -v’u, -víš dok. (koho) oživit, vzkřísit; uzdravit: člověk ho (hada) vzem hi otživi; uživit; otživitivzkřísit se; uzdravit se, osvěžit se (v. též obživiti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otživiti dok. = obživiti, opět živa učiniti; — uživiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).