otžehnati sě | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otžehnati sě, -aju, -á pf. (ipf. otžehnávati sě); k žehnati

koho (gen.) (čím) zbavit se někoho nějakým zažehnávacím prostředkem: črta sě odzehnaty muože, rač zlé baby uchovati, bože DivVít 184; znamením spasitedlným svatého křížě se tebe [ďábla] odżehnam PasTisk F10a (var. v. otžehnávati sě)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otžehnati sě, -aju, -áš sě dok. zažehnáním se zbavit, zahnat znamením kříže
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otžehnati sě dok. = odžehnáním se zbaviti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).