osiřiti | StčS | MSS |

osiřiti, -řu, -ří pf.; k sirý

1. koho [jednotlivce] učinit osiřelým, zbavit nejbližšího člena rodiny (zvl. živitele), osiřit (zř.): co jest mátě zavinila…, že jest svého syna zbavena a žalostně oſſyrzyna? HradMar 52a; jáz [Panna Maria]… mého synáčka zbavena a žalostně oſſyrzyna HradMar 53a

2. co [kolektiv] učinit osiřelým, připravit někoho o jeho pána (ochránce, správce ap.): proto lit jej [Václava III.] bylo zabiti, takú zemi oſyrzyty? DalC 98,30 (~V, ~Fs, ~L, ovdoviti ~Z) virweisin

Srov. osiřěti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osiřiti, -řu, -říš dok. učinit osiřelým, sirým, opuštěným
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).