osľubovati | StčS | MSS |

ˣosľubovati, -uju, -uje pf.; k sľub, sľubovati

koho zahrnout sliby někoho, naslibovat mnoho někomu: pád jest člověku oſlibouati svaté, to jest slibem svatých popúzeti, a potom slibu nedržeti HusVýklB 106a (~M, odslibovati ~N) devotare (marg.)

Hus měl v předloze n. četl devotare m. devorare (srov. Pr 20,25), v. V. Flajšhans, LF 63, 1936, 245

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osľubovati, oslibovati, -uju, -uješ dok. (koho) slibem obalamutit, naslibovat komu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).