oplum | StčS |

ˣoplum (n. oplun ?), -a/-u m.

muškátový květ: fistola květ, macis oplum KlarGlosA 887 (De radicibus

Srov. macis est flos vel cortex nucis muscate muškátový květ VodňLact 117a. Podle B. Ryby pův. podoba snad *oblún k obličěj (srov. macis splendorem faciei confert UK X G 8,104a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).