okoliti | StčS |

ˣokoliti, -ľu, -lí pf.; k kolo

co učinit čarodějné kruhy okolo něčeho (zvl. jako magickou ochranu): circinare okoliti SlovOstřS 126

Srov. strus. okoliti gradъ molitvami ‚okružiť, ogradiť‘ (Sreznevskij, Materiály 2,644). – Za lat. circinare stč. též čářiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.