ohýrati | StčS | MSS |

ohýrati, -aju, -á pf.; k hýřiti (?)

(v čem) stát se otrlým, mravně otupět, zvl. propadnout lhostejné nebohabojnosti n. nestoudnosti; v čem [zlém] hanebně přivyknout něčemu: když kto ohyra a spustí strach boží z své mysli a stud ztratí Štít UK XVII C 16,194b; bez strachu ohyrage, i bude to zlé činiti Štít UK XVII C 16,197b; najprv tajně s studem zlé počne [nevěstka], až pak i ohyra a zjevně zlá bude ŠtítOpat 35a; mysl ve zlém ohyragyc bude se brániti…i studu ŠtítOpat 37a; ty [Neštěstí] si již ve všem zlém ohyralo jako který Kain v své zlosti TkadlA 39b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ohýrati, -aju, -áš dok. (v čem) ztratit stud, zpustnout; ned. (čeho) nedbat, nehledět
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).