odrpa | StčS |

odrpa, -y m.; k odrbati (?)

expr. šibeničník, lotr (poznamenaný jizvami po sdírání kůže při mučení): paták plantinus, usták oricus, odrpa sequernus KlarGlosA 327 (De monstrosis hominibus). – Srov. odrbati 1, odřec

O kvalifikaci zločince podle vytrpěného mučení v. I. Němec, LF 100, 1977, 32. Základ odrp- (srov. sch. odrpanac, odrpan čovjek „zerlumpter Mensch“ Rječnik JA 8,669) ani drp- v stč. jinak nedoložen

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.