obvléci | StčS | MSS |

obvléci, -vleku, -vleče pf.; k vléci

1. co [oponu] zatáhnout, vlečením kolem dokola roztáhnout: obpanditur, id est circumextenditur obwleczena vel rozvlečena vel opata melius VýklKruml 20b (Ex 35,12: oponu, ješto před ní [skříní] pověšena jest BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, kterážto…se roztahuje ~Praž)

2. co čím [provazem ap.] obtočit, ovázat něco něčím, obtáhnout kolem něčeho něco: obwlecze to město vešken izrahelský lid provazy BiblCard 2 Rg 17,13 (~Ol, ~Pad, pod. ~Praž, obleče ~Lit) circumdabit; kudyž zed jměla jíti, tu [zahradu] obwlekl [Laurin] hedbábnú nití BawJetř 113

3. co čím [plošným] povléci, obestřít, zastřít: když obwleku nebesa oblaky BiblCard Gn 9,14 (var. v. obléci 1) cumque obduxero; obducere obvésti, zakryti vel obwleczi SlovOstřS 141

Ad 2: za lat. circumdare stč. též opieti. – Ad 3: za lat. obducere stč. též obvázati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obvléci, -vleku, -vlečeš dok. (co) zatáhnout, vlečením kolem dokola natáhnout; (co čím) obtočit, ovázat něco něčím; povléci, obestřít, zastřít
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).