obvěnovati | StčS | MSS |

obvěnovati, -uju, -uje pf.; k věno

1. koho čím obdarovat, obdařit něčím jako svatebním darem: že znamenána jsi [duše] obrazem božím, ozdobena podobenstvím, jako smluvena k oddání věrú, obwyenowana nadějí Aug 28a (fig.); ó duše, jenž si obrazem božím znamenána, Jezukristovú krví vykúpena, věrú usnúbena, duchem obwyenowana Aug 80b (fig.)

2. co věnovat, darovat, dát: a pánť obwėnuge stokrát víc v nebi a věčný život a věčné stánky BechNeub 191b

3. jur. [o manželovi] co [částku] komu [manželce] darovat jako doplněk a protihodnotu manželčina věna převyšující je v stanoveném poměru: to věno, ješto muž ženě obwienuge, slóve otporné ProkArs 159b. – Srov. otvěnovati, věno otporné

Srov. obvěniti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obvěniti, -ňu, -níš, obvěnovati, -uju, -uješ dok. dát někomu něco věnem; věnovat jako svatební dar: svým mě prstencem obvěnil; věnovat, darovat, dát; zavázat, zaslíbit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).