obstáti | StčS | MSS |

obstáti, -stoju, -stojí ipf.; k státi

koho stát kolem někoho: divíce se [Libušini poslové], <s> strachem jedúcího [Přemysla] obſtachu SilvKron 9b (okolo něho …stáli Konáč) circumstant; circumstare obſtati SlovKlem 9a

Srov. circumstare umbsten DiefGlos 122

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obstáti, -stoju, -íš ned. (koho) stát kolem někoho (srov. ostáti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.