obor | StčS | ŠimekSlov |

obor, -a/-u m.; srov. sch. a bulh. obor

1. ohrazený lán, obdělané role, trať pole oddělená od jeho části ležící ladem: na každý obor tři strychy vsievámť dosti v hodnéj rolí TábZl 3,19; prodávám toho puol dvora, ješto leží od Prostějova ve třech obořích s tej strany s dvořišckem i s tú nivú…ku pravému purgrechtu s rolí oranú i neoranú,…jak <v> svých mezech a hraniciech záleží a jest vymezeno a odděleno ArchČ 16,110 (1446)

2. (koho) celek, souhrn, veškerenstvo: kdež bude mieti jednáno býti obecnie dobré a sněm obecní všiem (všem ed.) obarem (m. oborem) že bude smluven a položen ListářRožmb 4,15 (1449); o oboru lidu, kterýž přišel pod vieru křesťanskú, tak písma svědčí AktaBratr 1,77b; ♦obor světa okrsek zemský, celý svět: neb není tak víra Kristova…, aby množství oboru světa o to svolili se a jí v sobě místo dali…, jakož římského císařství říše i všecky země…aneb města, hradové a vsi mnohé AktaBratr 1,220a

Srov. obora

Ad 1: srov. Graus, Dějiny venk. lidu 106 („obdělaná pole… byla ohrazena plotem, aby se dobytek nemohl toulat po polích“). S čeledí slov svor, obora, závora atd. správně spojuje P. Lang (SbFil 2, 1911, 158)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obor m. = houf
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).