obořenina | StčS | MSS |

obořenina, -y f.; k obořiti

obořeniny pl. trosky, sutiny, rozvaliny, zříceniny: súditi bude [Hospodin] v národech, naplní (-ll- rkp) oborzenyni, střěse hlavy v zemi mnohých ŽaltKap 109,6 (padeniny ~Pod, spadenie ~Wittb, vypadenie ~Klem, úpadky BiblOl, pády ~Lit, ~Pad, ~Praž) implebit ruinas (kalk) navrší trosky; ruinas oborzenyni VýklKruml 154b (Is 61,4: zbořenie staré vzdvihnú BiblDrážď, ~Ol, pod. ~Lit, ~Praž, pády ~Pad); ruinosa oborzenyni VýklKruml 183a (Ez 36,10: var. v. obořenie 3); ruinis oborzeninami vel pády, podvrácením VýklKruml 196b (Am 6,12: zbořeninami BiblPraž, zbořeními ~Drážď, ~Ol, ~Lit, pády ~Pad). – Srov. obořenie 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obořenina (pl. obořeniny) f. trosky, sutiny, rozvaliny, zříceniny
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).