obořený | StčS | MSS |

obořený adj.; k obořiti, obořiti sě

1. [o zdi, domech ap.] rozbořený, pobořený, sesutý: jenž [Nehemiáš] jest opravil nám zdi oborzenee BiblDrážď Sir 49,15 (~Lit, převrácené ~Pad, obořenie zdí ~Praž) eversos; že z toho města oborzeneho vycházie [princezna zakletá v saň] CestMandA 162b; stavenie pusté a oborzene CestMandA 192a; kláštera již řečeného obořeného a dluhy velikými zašlého a obtíženého ArchČ 16,109 (1444); nemohú žádného oborzeneho hradu opět stavěti bez královy vuole PrávŠvábE 71a

2. [o moci] na koho sápající se, útočící: nelekaj se brzké hrůzy a oborzenych na se (naſſye rkp) mocí zlých lidí HusKorJ 2a (srov. Pr 3,25 irruentes tibi potentias impiorum: když se oboří na tě násilé nemilostivých BiblLit, pod. ~Pad, kdy na tě spadne násilé nemilostivých ~Ol, mocí nevěrných lidí, kteréž se valé na tě ~Praž). – Srov. obořiti sě 7

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obořený adj. rozbořený, pobořený; (na koho) sápající se, útočící
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).