obiziti | StčS |

obiziti, obižiti, -žu, -zí/-ží pf.; k obizný(?)

1. koho čím zahrnout, hojně obdařit: jedli sú i nasyceni jsú i roztyli sú i obyzeni sú bohatstvími v dobrotě tvé BiblCard Neh 9,25 (~Mosk, obyżeni sú ~Lit, ~Boč, ~Hlah, ~Mlyn, MamVíd, obihajíce z bohatství BiblOl, obiznujíce v bohatství ~LitTřeb, hojnost sú měli v rozkošiech ~Pad, rozhojnili se v rozkošech ~Praž) abundaverunt deliciis (v předloze: diviciis?)

2. aby… často učinit to, že…, častokrát (+ sloveso): a obyzyl [Hospodin], aby otvrátil hněv svój ŽaltWittb 77,38 (BiblDrážď, obyżil ŽaltGlosKlem, obyzen byl, aby otvrátil ~Kap, vzvelebil jest ~Klem, umnožil ~Pod, vzbytčěl jest BiblOl, rozhojněl ~Lit, pod. ~Pad, rozmohl se ~Praž) abundavit, ut…

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).