obinutý | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obinutý adj.; k obinúti

1. v co, v čem, čím [tkaninou] ovinutý, obalený něčím, zabalený v něčem; [o dítěti] zavinutý: naleznete dietě v plenky obynute EvRajhr 107a (L 2,12: var. v. obaľený 2) involutum; ten [Ojíř] v králově krzně obinut meč jmějieše DalL 83,45; drahých kúpí, jěžto obinuti a svázány býváchu provazy BiblDrážď Ez 27,24 (tak i ost.) obvolutae; meč [Goliášův]…jestiť obinut pláštěm BiblCard 1 Rg 21,9 (~Ol, ~Lit, ~Pad, obvinut ~Praž) est involutus; obynut [mládenec] čechlem po nahém těle ComestC 332a amictus; obličej jeho čechlem obynut EvBeneš 106a (J 11,44: ~Zimn, zavázán ~Rajhr, pod. BiblPad, svázána EvOl, BiblLit, obvázána ~Drážď, ~Ol, přikryta ~Praž) ligata; aj funt tvój, jejžto sem měl obynut v čechlů EvBeneš 72a (L 19,20: měl vloženu ~Ol, pod. BiblDrážď, měl položenu ~Lit, ~Pad, měl složenu ~Praž) habui repositam; Nerger světlice obinuta VýklHebrL 216b(~K) involuta zahalená; anať v rúšky obynuti haléř zuby vy vieže i dá jemu HusBetl 3,185; ta [dlaha] má býti obinuta kúdelí LékSalM 659 involuta; tělo božie nesl [sv. Vojtěch] <s> sebú toliko obynute v korporálu HilPřijA 37 involutum; ║ jenž obinuti jsú střiebrem BiblPraž So 1,11 (var. v. obaľený 3) involuti argento (kalk fig.) zahrnuti bohatstvím

2. [o tajemném] zahalený, zakrytý: když by obinuli Aaron a synové jeho svatyni…, tehdy vejdú synové Chaath, aby nesli obinuto BiblCard Nu 4,15 (~Ol, ~Lit, obynute ~Pad, zavinuté ~Praž) involuta; tajnost Písma svrchovanější lidé vidie někak, ale jiní mají je nésti obynuto ŠtítVyš 106a involuta; svatyni obynutu nesli sluhy kněžské ŠtítVyš 106a involutum

3. okolo čeho otočený, omotaný kolem něčeho: nemajíť [Arabové] ižádného voděnie, jedno…rúcha nebo plátna okolo hlavy obynuta a okolo hrdla CestMandA 174b (obvinutá ~D); retortus obinuty SlovKlem 78b. – Srov. obinúti 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obinutý adj. ovinutý, zabalený, zastřený
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obinutý adj. = ovinutý
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).