obinovati sě | StčS | MSS |

obinovati sě, -uju, -uje ipf. (pf. obinúti sě)

čeho vyhýbat se něčemu, stranit se něčeho: nedaj sě ijeden [křesťan] tiem oklamati, ačť jako z svatosti některých sě krmí obynvgij [bludaři] ŠtítSvátA 41b discretionibus ciborum. – Srov. obíjěti sě

Patrně o omyl jde v dokladu ze ŠtítBrigO sub obleňovati sě 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obinovati, -uju, -uješ ned. (koho, co čím, v co) ovinovat, obalovat, zabalovat do něčeho; zavinovat, zavazovat; obinovati sě (čeho) vyhýbat se něčemu, stranit se něčeho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).