obervati | StčS | MSS |

obervati, obruju, obruje pf.; k rváti

1. co [vlasy] orvat, vyrvat, vytrhat (kolem dokola): na potupu s jeho [sv. Jana] hlavy vlasy oberwawſſe PasKlemA 100a (obřězali ~MuzA, ~Tisk, ~Kal); ibi erit…pro cespite calvicium, wobrugit diáblové vlasy [v pekle] RokMakMuz 56b; by mi nyní někdo všecky vlasy oberwal TovHád 75b

2. co [část těla], ojed. koho oškubat, zbavit vlasů n. chlupů, orvat: všeliká hlava oblysěla jest a všeliké pletce oberwano jest BiblOl Ez 29,18 (orváno jest ~Lit a ost.) depilatus est; i třesktal sem je [Židy] a zlořečil a bil sem z nich mužě a oberwal sem je BiblPad Neh 13,25 (~Praž, byl sem oholil ~Ol) decalvavi; Obruge Pán vrch dcer siónských BiblKladr Is 3,17 (oblysí ~Drážď, Pror, BiblLit, ~Pad) decalvabit; obripilare oberwati SlovOstřS 141; onen se bude vaditi, šúlati, až i hlavu obrugij mu i zuby vybijí TovHád 36a; ║ [voják hodivší kostky:] já mám s žiežem eš, ty sú nejednomu oberwaly pleš DivVít 20 (v obraze) ty nejednoho oškubaly dohola, tj. připravily o peníze

3. expr. koho oškubat, obrat, ožebračit: jako by řekli: Kto nechce s námi tancovati, toho obrugeme. Takť sem já pohřiechu oberwan, že sem v Praze, jsa řádu najvyššieho, najviece sem utlačen ŽídSpráv 217

Srov. orvati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obervati, obruju, -ješ dok. oškubat, orvat; vyrvat, vytrhat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).