obíjěti sě | StčS | MSS |

obíjěti sě, -ěju, -ie ipf. (pf. obinúti sě)

čeho vyhýbat se něčemu, stranit se něčeho: Němčata se země České obigiechu, nebo se kněze Soběslava velmi stydiechu DalL 67,23 mitin; tehdy noha dobře drží svój úřad, když sě prachu neobygije ŠtítSvátA 62a (když se země a prachu neobigie ~Muz 132a) cum suscipiendum terrae pulverem non refugit (volný překlad); tkáčata sě země obigiechu, neb sě Soběslava stydiechu SebrKron 3b; ║ opatrná rozšafnost, úmysl táhnúc dobrý k dobrému, všeho sě obigie, což by k tomu přékazno bylo ŠtítMuz 97a se varuje. – Srov. obinovati sě

Z *ob-víjěti sě. – Za lat. refugere stč. též utiekati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obíjěti, -ěju, -ieš dok. (co z čeho) otloukat, srážet z něčeho, tlučením oddělovat od něčeho; (co čím) roztloukat, údery ničit; obíjěti sě (čeho) stranit se něčeho, vyhýbat se něčemu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).