očititý | StčS |

očititý adj.; k oko

mající oči, vybavený očima: Matěj, Lukáš, Marek, Jan,…praví cherubíni,…po všem těle ocititi sú ProlBiblL 147a (HierPaul 7: oczititi sú ~K, očiti jsú BiblPad, ~Kladr, plní očí jsú ~Praž) per totum corpus oculati sunt (fig.)

Srov. oculatus…, id est plenus oculis vokatý, zřetedlný VodňLact P1b. – K tvoření srov. vrchtitý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).