nzieti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nzieti, nzieti, nžu, nzí ipf., ojed. mzieti

1. hynout, zmírat: duše jich [plavců na moři] ve zlých nzieſſe ŽaltWittb 106,26 (~Kap, misáše ~Klem, zhynula ~Pod, hynieše BiblOl, hnijieše ~Lit, svadla jest ~Pad, ~Praž) in malis tabescebat strachem mřela; Nzieti sě kázala milost tvá ŽaltKap 118,139 (zhynúti ~Wittb, misati ~Klem, BiblLit, zhníti ŽaltPod, zetléti BiblOl, svadnúti ~Pad, uvadl sem já ~Praž) tabescere me fecit; a nzieti s sě kázal jako paúkovi duši jeho ŽaltKap 38,12 (túžiti ~Wittb, hynúti ~Klem, zhynúti BiblOl, zhníti ŽaltPod, zetleti BiblPad, neduživu s učinil ~Praž) tabescere fecisti; ižádného znamenie sytého neukázali [voli], ale v též churavosti a hubenosti mziechu BiblOl Gn 41,21 (mřiechu ~Card, hyniechu ~Pad, neduživěli ~Praž)

2. (na koho [protivného]) trpět, trápit se, strádat, sžírat se (při pohledu na někoho): na tvé [Hospodinovy] nepřátely nzyech ŽaltWittb 138,21 (nyzrech ~Pod, na nepřátely na tvé nziech sě ~Kap, nad nepřátely tvými hynul sem ~Klem, na nepřátely tvé hnijiech BiblOl, nad nepřátely tvými miziech ~Lit, na nepřátely tvé sechl sem ~Pad, nad nepřátely tvými svadl sem ~Praž) super inimicos tuos tabescebam; viděl sem přěstupníky a nziech sě, nebo výmluv tvých nestřěhli sú ŽaltKap 118,158 (hynul sem ~Klem, zhnil sem ~Pod, misách BiblOl, mizách ~Lit, svadl sem ~Pad, ~Praž, vědniech ŽaltWittb, ~GlosMuz, vědiech BiblDrážď) tabescebam

Podle Machka, Etym. slov.² 403, souvisí se sl. nožь a s lit. knèžti, srov. zvl. jeho význam ‚in Stücke gehen, bersten‘ (Niedermann-Senn-Brender, Wörterbuch der litauischen Schriftsprache 1,499), a č. dial. mzet ‚tlít‘. Šlo asi o stavové sloveso označující výsledek dějů venznúti, pronznúti ap.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nzieti (sě), nzieti, nzieti, nžu, nzíš (sě) ned. hynout, zmírat; trpět, trápit se, soužit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nzieti nedok. = chřadnouti, mizeti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).