nesnositedlný | StčS | GbSlov | MSS |

nesnositedlný adj.; k snésti

1. [o něčem těžkém] neúnosný, jsoucí k neunesení: a vzvazují [farizeové] břěmena těžká a neſnoſitedlna i vkládají na ramena lidská EvOl 227a (Mt 23,4: var. v. nesnesedlný) importabilia (v obraze)

2. [o něčem obtížném] nesnesitelný, nedající se vydržet, neúnosný: Neſnoſitedlny hněv na hřiešníky hrózy tvé BiblPad Manass (var. v. nesnesitedlný 2) insustentabilis; a tak sme poznali…těžká zamúcenie a neſnoſytedlna trápenie mučením těžkým AktaBratr 1,5a (1468); ale i Mojžiešovi zdála se přenesnadná a jako neſnoſytedlna to věc BiblPraž Nu 11,10 (var. v. nesnesitedlný 2) intoleranda; že již na nás města veliká a neſnoſytedlna břemena daní a berně se ukládají ArchLoun (1482); ║ že jest to [odvolání ke koncilu] věc těžká a víře našie neſnoſytedlna AktaBratr 1,95a (nesnesitedlná var.) s vírou naší neslučitelná

3. [o člověku] nesnesitelný, nesnesitelně zlý: Machabeus shromáždiv mnozstvie, neſnoſitedlny pohanóm sě činieše BiblPad 2 Mach 8,5 (var. v. nesnadný 7) intolerabilis gentibus efficiebatur stával se nesnesitelně obtížným; najprvé měl bych položiti, co jest…hospodyně, co dobrá, lepší, najlepší, zlá, horší, najhorší, co neſnositedlna ŽídSpráv 105

Srov. nesnesitedlný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesnositelný, -tedlný nesnositedlný, adj., nesnesitelný, unerträglich: (zákoníci) vzvazují břemena těžká a neſnoſitedlna i vkládají na ramena lidská importabilia Ev. Ol. 227a (Mat. 23, 4); co (jest) hospodář, co dobrý hospodář, co najlepší, co zlý, najhorší, co z města k vyhnánie hodný, co hospodyně, co dobrá, najlepší, zlá, najhorší, co nesnesitedlná Žíd. 105; neſnoſytedlna břemena VěstnUčSpol. 1898, XIII, 69 (Lún. 1482); i Mojžiešovi zdála se přenesnadná a jako neſnoſytedlna to věc intoleranda Pražsk. Num. 11, 10.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nesnesedlný (čtyřslab.) nesnesitedlný, nesnositedlný (pětislab.) adj. neúnosný, jsoucí k neunesení; nesnesitelný, nedající se snést; (o člověku) nesnesitelné zlý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).