nesnesitedlný | StčS | GbSlov | MSS |

nesnesitedlný adj.; k snesitedlný, snésti

1. [o něčem těžkém] neúnosný, jsoucí k neunesení; dolož. jen v bibl. obraze: a přivazují [farizeové] břemena těžká a neſneſitedlna, vkládají na ramena lidská BiblLit Mt 23,4 (var. v. nesnesedlný) importabilia; břemena těžká a neſneſytedlna, to věz, jichž nemohú snésti HusSvatokup 184a (Mt 23,4) importabilia; a břemena neſneſytedlna vkládali sú [farizeové] na ramena lidská ChelčPař 126b (Mt 23,4)

2. [o něčem obtížném] nesnesitelný, nedající se snést, jsoucí k nevydržení, neúnosný: že v pekle sú takové muky přéliš neſneſitedlne, kteréž ty, biedníče, musíš trpěti AlexPovB 272a; poněvadž tak neſneſytedlna věc nám podána jest, abychom za své prositi měli SolfA 117b; ale i Mojžiešovi neſneſitedlna věc viděla sě jest BiblPad Nu 11,10 (přenesnadná ~Card, ~Ol, ~Lit, přenesnadná a jako nesnositedlná ~Praž) intoleranda; inportuna neſneſitedlne Slov Ostřihom II 8,153; a z toho [opuštění zákona božího] pomsta neſneſytedlna KorTrak i5b; neſneſytedlny hněv nad hřiešníky pohruozky tvé BiblPraž Manass (nesnositedlný ~Pad, jehož ižádný snésti nemóž ~Card, ~Ol, ~Lit) insustentabilis; intolerabiles cedes ac multa animarum dispendia neſneſitedlne a mnohé škody ProkPraxD 172b; měli sú [měšťané] na sobě veliké, obtiežné a nesnesitedlné roboty CJM 4/2,226 (1481); JMti se zdá obtiežné [zatěžování poddaných] i také nesnesitedlné lidem ArchČ 15,44 (1490); ║ kteréžto dary od příliš slavné trojice svaté neſneſytedlna by bylo vypsati TovHád 1a nesnadné

3. [o člověku] nesnesitelný, nesnesitelně zlý: na všecky ukrutná [Drahomíra], na křesťany najlítějši a neſneſytedlna SilvKron 19b intolerabilis; Machabeus sebrav vojsko, učiněn jest pohanóm neſneſytedlny BiblPraž 2 Mach 8,5 (var. v. nesnadný 7) intolerabilis gentibus efficiebatur stal se nesmírně obtížným

Srov. nesnesený, nesnositedlný

Ad 2: za lat. importunus stč. též nesnadný; za intolerabilis též bezpřěmný, nepřětrpědlný, přielišný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesnesitelný, -tedlný nesnesitedlný, adj., unerträglich: (zákoníci) přivazují břemena těžká a nesnesitedlná to věz jichž nemohú snésti, a kladú na ramena lidská HusE. 1, 453; tolik a tak mnoho muk neſneſytedlnych Alxp. kap. 101; oni i tito břemena neſneſytedlna vkládali sú na ramena lidská ChelčPař. 126b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nesnesedlný (čtyřslab.) nesnesitedlný, nesnositedlný (pětislab.) adj. neúnosný, jsoucí k neunesení; nesnesitelný, nedající se snést; (o člověku) nesnesitelné zlý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).