nesnešený | StčS |

nesnesený, nesnešený adj.; k snésti

1. [o něčem těžkém] neúnosný, jsoucí k neunesení: inportabilia neſneíena, neskrovná MamUKF 90b (Mt 23,4: var. v. nesnesedlný); alligant enim onera gravia et inportabilia (neſnelfena gl.) Post UK V E 19,24b (neúnosná marg.; Mt 23,4); inportabilia neskrovná, nemiešená, neſneſſena Mam Muz XIV E 14,492

2. [o něčem obtížném] nesnesitelný, nedající se vydržet: insustentabilis (neſneffena marg.) ira super peccatores conminacionis tue Post UK V E 19,83a

Srov. nesnesitedlný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).