nesdraviti | StčS | GbSlov | MSS |

nesdraviti, -v́u, -ví ipf.; k nesdravý

co činit nezdravým, zdraví škodlivým: bielá piva tak zlá nynie a vodnatá dělají, že nemocní lidé nemohú se obživiti v své žiezni, a mnozí nezdrawi, neb přieliš mnoho na var beru ŽídSpráv 113

Srov. učinili vína nesdráva (v. nesdravý 2)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesdraviti, -v́u, -víš, impftiv., působiti nezdravost; pol. niezdrowić się ve frasi niezdrowi mi się stůňu. — Bielá piva tak zlá nynie a vodnatá dělají, že nemocní lidé nemohú se obživiti v svė žiezni, a mnozí nezdraví, neb přieliš mnoho na var berú Žid. 113.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nesdraviti, -v’u, -víš ned. činit nezdravým, škodlivým zdraví
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).