nesdravie | StčS | GbSlov |

nesdravie, -ie n.; k sdravie

1. nemoc, onemocnění, choroba, neduh: jakž málo na sobě počují [mnozí lidé] nezdrawye neb jakú starost, inhed sě obrátí ku prázďňení WaldhPost 124a; ztratí sílu, upadne v nezdrawye ŠtítKlem 101b; žádost člověka každého připraví k nezdrauij jeho KatoM 76b (k nemoci ~Vít) morbi causa mali; učiněnoť jest tobě zahubenie života neb nezdrawie Čtver 61b perditio et non salus; zdali mníš, byť tobě neuškodilo [naříkání] a tvému životu nepřineslo velikého nezdrawie a neduhu TrojK 102a detrimentum; potom pán buoh všemohúcí jeho nezdravím tělesným navštívil ArchČ 4,368 (1417); ║ hovada mrú…, a to nezdrawi v lidech, že vdov drahně jest, nebo mnoho tisícuov mužuov již mordy sešlo jest ŽídSpráv 87 nezdravost, nemocnost

2. (čeho) vada, organický nedostatek: jedna [studnice] mužské nezdrawie odjímá, druhá jalovost ženskú odjímá GestaB 116b (~U) nemohoucnost; kterak máš lidem pomáhati, kteřížto nějaké nezdrawie v žaludku mají nebo jakúž kolivěk nemoc a bolest učijí LékChir 301a; o nezdrawi vody dětinské. Také přihází se, že děti nemohú držeti vody LékŽen 106a

Ad 1: za lat. morbus stč. též bolest, neduh

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesdravie, -ie, neutr., nezdravost, choroba, Ungesundheit; stsl. sъdravije sanitas, pol. niezdrowie nemoc. — (Lakotný člověk) ukrátí sobě života, upadne v nezdravte ŠtítE. 184; lidem pomáhati, kteřížto nějake nezdrawie v žaludku mají Chir. 301a; hovada mrú, a to nezdraví (je) v lidech, že vdov drahně jest Žid. 87; skrze nezdrawij a nemoci RešSir. 122b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).