nesľúbiti sě | StčS | MSS |

nesľúbiti sě, -b̕u, -bí pf.; k sľúbiti sě

komu znelíbit se, nezlíbit se (ojed. arch.) někomu, stát se nepříjemným, nemilým někomu: jistě…[ty] snažil by sě, aby rúchem toho [krále] očima sě neneſlijbyl, ješto j tě pozval ŠtítSvátA 75a nec…oculos invitantis offenderet

Snad přesmyk za sneľúbiti sě. Srov. nezlíbiti se = znelíbiti se (SSJČ)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesľúbiti sě, -b’u, -bíš sě dok. (komu) znelíbit se někomu, stát se nepříjemným, nemilým
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).