nesľúbiti sě | StčS | MSS |

nesľúbiti sě, -b̕u, -bí pf.; k sľúbiti sě

komu znelíbit se, nezlíbit se (ojed. arch.) někomu, stát se nepříjemným, nemilým někomu: jistě…[ty] snažil by sě, aby rúchem toho [krále] očima sě neneſlijbyl, ješto j tě pozval ŠtítSvátA 75a nec…oculos invitantis offenderet

Snad přesmyk za sneľúbiti sě. Srov. nezlíbiti se = znelíbiti se (SSJČ)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesľúbiti sě, -b’u, -bíš sě dok. (komu) znelíbit se někomu, stát se nepříjemným, nemilým
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).