nesátý | StčS | GbSlov |

nesátý adj.; k sátý

[o půdě] neosetý: že všeho pustého, neſátého, nenasazeného, zbořeného, to dvé odhádati má [úředník] za osedlé, sáté, nasázené, ustavené za jedno VšehK 128a (~B)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesátý, adj., neosetý, unbesäet; ze sieti. — Když (místokomorník) odhaduje, (má v paměti míti,) že všeho pustého, nesátého, nenasázeného, zbořeného, to dvé odhádati má za osedlé, sáté, nasázené, ustavené za jedno VšehJir. 205.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).