nerozšafný | StčS | GbSlov |

nerozšafný adj.; k rozšafný

nerozšafný, nerozvážný, neprozíravý: když sě již tak pokojně…ubezpečichu [vojáci], aj toť nemnějíce nezčestie a nerozſſaffne jich ubezpečenie PulkB 58 (~S, ~Lobk, skrze jich nerozšafnost ~N) inopinatis eventibus se improvide exponunt; z jazykať pocházie porúhanie…, nemúdré hrozenie, neroſſaffne slíbenie Kruml 320; opět radu změniti vždy miení nerozſſaffny AlbnCtnostA 20a (zpodst.); také často sú licoměrníci a pokrytci. Ti jsú k světu, nestojí za nic, neb jsú nevlídní a neroſſaffnij LékŽen 67a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nerozšafný, adj., neprozřetelný, unvorsichtig: neroſſaffne slíbenie Kruml. 320b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).