nepostatčovati | StčS | MSS |

nepostatčovati, -uju, -uje ipf. (pf. nepostatčiti)

(komu k čemu) nepostačovat, nestačit: někteří pak hřiechové nemohou než ohněm vyčištěni býti, a ještě jim zde nepoſtadċuge čas JakZjev 67a; k tomu přijímaní jiného nic kromě pravá viera nepoſtatczuge BechMuz 143a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepostatčovati, -uju, -uješ ned. nepostačovat, nestačit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).