nepopadlný | StčS | MSS |

nepopadlný adj.; k popásti, popadnúti

čím nepostižitelný, nepochopitelný: přesilný, veliký, mocný, Pán všech zástupóv jmě tvé, veliký radú a nepopadlny myšlením BiblLit Jr 32,19 (neobkličný Pror, neobklíčený BiblOl, neobstěžitedlný ~Mik, nepopatedlný ~Mlyn, nespopatedlný ~Pad, nespopaditedlný VýklKruml, nestižený BiblPraž) incomprehensibilis cogitatu. – Srov. nepopadený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepopadený, nepopadlný (čtyřslab.), nepopatedlný (pětislab.) adj. nepostižitelný, nepochopitelný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).