nepočstiti | StčS | MSS |

nepočstiti, -čšču, -čstí pf.; k počstiti, nepočest

koho zneuctít, potupit, pohanět: ať pohaněni sú a nepocztyeny sú spolu, již hledají duše méj, aby odjěli ji ŽaltPod 39,15 (uhaňeni buďte i zastyďte sě ~Wittb, pohaněni a potupeni buďte ~Klem, BiblOl, pohaněni buďte a styďte sě ~Pad, zahanbeni buďte a v strach dáni ~Praž, pohaňeni a počščeni buďte ŽaltKap) confundantur et revereantur (odchylný překlad nebo předloha); z domu boha tvého zabiem rytú modlu a slitú; položím hrob tvój, neb nepocżtieny jsi BiblOl Na 1,14 (nepoċteny ~Lit, nepočestný ~Pad, ~Praž) inhonoratus es; on [Kristus] na sobě nese rúcho královské a bude v něm zhrzien a nepocžtien HusSvátB 171a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepočstiti, -čšču, -čstíš dok. zneuctít, potupit, pohanět
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).