nepřieti | StčS | MSS |

nepřieti, -ěju, -ěje ipf.; k přieti

(komu) nepřát (někomu), mít nepřátelský vztah (k někomu), nevražit na někoho: tehdyž Herodias (herodeſſ rkp) neprzyegyſſe mu [Janovi] i chtieše tajně zabiti ho EvVíd 43b (Mc 6,19: lákáše jeho ~Ol, protivieše sě jemu ~Beneš, zlobieše sě naň BiblDrážď, ~Ol, skládáše lest proti němu ~Lit, ~Pad, ~Praž) insidiabatur illi; druzí také, jež neprziegy…, ti přézen mají na vezřění, a srdce vždy zloby miení AlxV 42; že jemu [Pavlovi] židé neprzegi pro pravdu ComestS 404b (~K) persequebantur eum; kteřížto [zlí lidé], což na nich jest, neprzegy jemu [Bohu] LyraMat 42a ei…inimicantur; inimicari neprzieti SlovOstřS 137; insidiari zálohu učiniti, strahovati, neprzieti SlovOstřS 137; insidior Neprzyegy SlovUKC 222a

Za lat. insidiari stč. též nevražiti, podtrhovati, zaléhati, zasědati, klásti lest (BiblOl Job 30,13), úklady pósobiti (BiblPraž Ex 21,13)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřieti, -ěju, -ěješ ned. nepřát, chovat se nepřátelsky, nevražit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).